استماع موسيقى

حكم گوش دادن به آهنگ بدون كلام چيست؟

آيات عظام امام، خامنه اى، فاضل و نورى: گوش دادن به هر آهنگى كه مطرب و لهوى و مناسب مجالس گناه و خوش گذرانى است، جايز نيست (هر چند مشتمل بر كلام نباشد)[1].

آيات عظام بهجت و صافى: گوش دادن به هر آهنگى كه مطرب و لهوى و مناسب مجالس گناه و خوش گذرانى است، جايز نيست و گوش دادن به آهنگى كه از نواختن آلات موسيقى توليد مى شود، حرام است[2].

آيات عظام تبريزى، سيستانى، مكارم و وحيد: گوش دادن به هر آهنگ لهوى كه مناسب مجالس گناه و خوش گذرانى است، جايز نيست (هر چند مشتمل بر كلام نباشد)[3].

موارد وجوب نماز آیات و احکام آن

نماز آیات که دستور آن بعدا گفته خواهد شد به واسطه چهار چیز واجب می شود . . .

نماز آیات که دستور آن بعدا گفته خواهد شد به واسطه چهار چیز واجب می شود: اول: گرفتن خورشید. دوم: گرفتن ماه، اگر چه مقدار کمی از آنها گرفته شود و کسی هم از آن نترسد. سوم: زلزله، اگر چه کسی هم نترسد. چهارم: رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند اینها در صورتی که بیشتر مردم بترسند، که بنابر احتیاط واجب باید برای اینها هم نماز آیات بخوانند.
 
نماز آیات چگونه باید خوانده شود؟

خمس هديه

اگر پدر و مادر يا هر شخص ديگر، چيزى به انسان هديه كنند، آيا بايد خمس آن را داد؟

آيات عظام امام، خامنه اى و نورى: هديه، خمس ندارد.[1]
آيات عظام بهجت، فاضل و مكارم: چنانچه تا سر سال خمسى زياد بيايد، بنابر احتياط واجب، بايد خمس آن را بدهد.[2]
آيات عظام تبريزى و وحيد: چنانچه مقدار آن زياد و قابل توجه باشد و از مخارج سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.[3]
آيات عظام سيستانى و صافى: چنانچه تا سر سال خمسى زياد بيايد، خمس دارد.[4]
__________________
[1]. توضيح المسائل مراجع، م 1753؛ خامنه اى، اجوبة، س 850؛ نورى، توضيح المسائل، م 1749.
[2]. همان، م 1753.
[3]. همان، م 1753 و وحيد، توضيح المسائل، م 1761.

نوشتن در کتاب و دیوار

تصرف در اموال حرم مثل نوشتن بر روی کتاب‌ها و دیوارهای حرم‌های مطهر چه حکمی دارد و راه جبران آن چیست؟

همه مراجع: استفاده از وسایل و اموالی که وقف حرم‌های مطهر شده‌اند، باید در همان جهت وقف باشد و هرگونه تصرفی که در جهت وقف نباشد مانند نوشتن در کتاب‌های حرم (که برای خواندن دعا و مناجات وقف شده) جایز نیست.[1]

تبصره. خواب حجت شرعی نیست و مطالبی که بعضی از افراد در پشت کتاب‌های حرم می‌نویسند که هر شخصی این مطلب را خواند باید در چند کتاب بنویسد و اگر ننویسد بلا و مصیبتی خواهد دید، ‌این نوشته‌ها مجعول و بی اساس است و اعتباری ندارد و نباید به آنها توجه کرد و همچنین عمل به آن لازم نیست.

_________________

اشتباه نماز شکسته و کامل مسافر

کسی که می داند مسافر است اما به جای نماز دو رکعتی، ‌از روی عادت و فراموشی نماز خود را چهار رکعتی خوانده است، وظیفه‌اش چیست؟

آیات عظام امام، خامنه‌ای، سیستانی، مکارم و فاضل و نوری: اگر حکم سفر و مسافر خود را فراموش کرده و از روی عادت و غفلت نماز را تمام بخواند. چنانچه در بین وقت متوجه شود دوباره شکسته بخواند و در خارج از وقت متوجه شود به احتیاط واجب شکسته قضا کند.
آیت‌الله صافی: در وقت بفهمد قضا کند و اگر در خارج وقت متوجه شود قضا ندارد.[1]
تبصره 1. بنابر نظر آیت الله سیستانی اگر برخی خصوصیات سفر را نداند مثلا نداند در بیش از هشت فرسخی نمازش شکسته است و کامل بخواند اگر در وقت بفهمد بنابر احتیاط دوباره شکسته بخواند و اگر در خارج وقت بفهمد قضا ندارد. [2]

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: