آرایش در ایام عزاداری

آیا در ایام عزاداری مانند ماه محرم اعمالی مثل رنگ کردن موها و آرایش زن اشکالی دارد؟

همه مراجع: اگر توأم با معصیت و یا هتک حرمت ایام عزاداری حضرت سیدالشهدا نباشد، اشکال ندارد؛ ولی سزاوار است که مسلمانان غیرتمند، سعی کنند این گونه مراسم را در ماه های دیگر و ایام متناسب با خود برگزار کنند؛ چرا که امام صادق می فرماید: خداوند شیعیان ما را رحمت کند که در شادی ما شاد و در ایام حزن ما محزون هستند و مسلم است که ایام محرم، ایام حزن پیشوایان دینی ما است. 

به نقل از کتاب پرسش ها و پاسخ ها «ویژه محرم»

موسيقى در عزادارى

استفاده از آلات لهو و موسيقى در مراسم عزادارى چه حكمى دارد؟ آيا نواختن شيپور، نى و فلوت در تعزيه اشكال دارد؟ استفاده از طبل و سنج در مراسم عزادارى و غير آن چه حكمى دارد؟

استفاده از آلات لهو و موسيقى در مراسم عزادارى چه حكمى دارد؟
همه مراجع عظام تقليد(به جز بهجت و صافى): اگر از آلاتى است كه به لهو و حرام اختصاص دارد. نواختن آن (در هر حال) جايز نيست ولى اگر از آلات مشترك باشد استفاده از آن به منظور مشروع اشكال ندارد. تفاوتى بين مراسم عزادارى و جشن در حكم موسيقى نيست.امام، استفتاءات، ج 2، مكاسب محرم س‏30؛ خامنه‏اى، اجوبة س‏1164؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س‏992؛ مكارم، استفتاءات، ج 1 س 524 و 525 و ج 2، س 707 و 710؛ تبريزى، استفتاءات، س 1054 و 1065 و صراط النجاة، ج 1، س 1005، دفتر: سيستانى، وحيد و نورى.

آسیب رساندن در عزاداری

سلام آيا خودزني و باصداي بلند دادو بيداد كردن در هيئات اشكال شرعي دارد؟

خود زني اگر ضرري به بدن نرساند اشكالي ندارد.ولي گر ضرر وزيان معتني به باشد جايز نيست.واگر صرف دادوبيداد كردن باشد وموجب ازار واذيت ديگران نشود اشكالي ندارد به شرطي كه همراه با كلمات بي ربط ويا هو كشيدن كه تشبه به صوفيه است نباشد.

عزاداری در حضور نا محرم

آيا جايز است در مراسم عزادارى امام حسين عليه السلام مردان با حضور زنان لخت شده و عزادارى كنند؟

آيات عظام امام و فاضل: اگر باعث مفسده نباشد، اشكال ندارد و بر زنان واجب است از نگاه كردن به بدن نامحرم اجتناب كنند.
آيةاللَّه بهجت: بنابراحتياط واجب بايد بدن خود را از نامحرم بپوشاند.
آيةاللَّه تبريزى: اشكال ندارد.
آيةاللَّه صافى: اگر در معرض ديد زنان نامحرم نباشد، اشكال ندارد.
آيةاللَّه مكارم: احتياط واجب آن است كه مردان از اين كار خوددارى كنند.
امام، استفتاءات، ج 3، سؤالات متفرقه، س 46؛ فاضل، جامع ‏المسائل، ج 1، س 2163 و 2165.
بهجت، توضيح‏ المسائل، م 1937.
تبريزى، استفتاءات، س 2004 و gro. izirbat، لخت شدن عزاداران.
صافى، جامع‏الاحكام، ج 2، س 1597.
مكارم، استفتاءات، ج 2، س 765.

پرداخت زكات فطره به خویشاوند

آيا جايز است زكات فطره را به عنوان هديه، به خويشاوندان آبرومند و مستحق داد؟

}همه: آرى، مى‏تواند به عنوان هديه بدهد و لازم نيست به او بگويد زكات فطره است؛ ولى بايد در نيت قصد زكات كند.توضيح المسائل مراجع، م 1935 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 1952 و دفتر: خامنه‏اى. (احكام روزه، سيد مجتبي حسيني، كد: 197/500017)