سال خمسى مجرد

آيا تعيين سال خمسى بر جوانان مجردى كه با پدر و مادر خود زندگى مى كنند، واجب است؟

همه مراجع: اگر جوان مجرد، درآمد شخصى ـ هر چند به مقدار كم ـ داشته باشد، بر او واجب است كه سال خمسى داشته باشد و درآمد سالانه خود را محاسبه كند تا اگر چيزى از درآمد او تا پايان سال زياد آمد، خمس آن را بپردازد.[1]
تبصره. كسانى كه معتقدند به سودهايى مانند هديه، جايزه و... خمس تعلق مى گيرد، پاسخ فوق شامل آن مى شود.

پی نوشت ها
_____________
[1]. خامنه اى، اجوبة، س 996؛ توضيح المسائل مراجع، م 1752؛ نورى، توضيح المسائل، م 1748؛ وحيد، توضيح المسائل، م 1760.

رأى اكثر فقيهان

آيا مى توان در مسائل مورد اختلاف، به جاى تقليد از يك شخص معين، رأى اكثريت فقيهان را ملاك عمل قرار داد؟

آيات عظام امام و خامنه اى: خير، عمل به رأى اكثر جايز نيست و بنابر احتياط واجب، بايد از مجتهد اعلم تقليد كرد؛ مگر آنكه نظر آنان با احتياط موافق باشد.[1]
آيات عظام بهجت، تبريزى، سيستانى، فاضل، مكارم، نورى و وحيد: خير، عمل به رأى اكثر جايز نيست و بايد از مجتهد اعلم تقليد كرد؛ مگر آنكه نظر آنان با احتياط موافق باشد.[2]
آيه اللّه  صافى: خير، عمل به رأى اكثر جايز نيست و بنابر احتياط واجب بايد از مجتهد اعلم تقليد كرد؛ مگر آنكه نظر آنان با احتياط موافق باشد و يا نظر اعلم نادر باشد كه در فرض دوم، بايد به فتوايى كه با احتياط مطابق است، عمل كرد.[3]

امر به معروف و برخورد عملی

اگر نیروی انتظامی در برخورد با مفاسد اجتماعی از خود جدیت نشان ندهد، وظیفه مردم چیست؟ آیا باید برای مرتبه عملی فریضه امر به معروف و نهی از منکر اقدام کنند؟

همه مراجع: در امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ عموم مردم فقط تا تذکر زبانی است و بالاتر از آن در زمان حکومت اسلامی وظیفه‌ نیروهای انتظامی است، بنابراین توسل به زور و قدرت و قوه‌ قهریه برای جلوگیری از این منکر نه‌ تنها وظیفه آحاد مردم نیست، بلکه جایز نیست و موجب هرج‌ و مرج می‌شود و خلاف قانون است.[1]

پی نوشت ها
____________________
[1]. خامنه‏ ای، اجوبة،‌ س 1063 و1064 و سایت، احکام موضوعی، امر به معروف؛ مکارم، توضیح المسائل، م2419.

تغيير سال خمسى

آيا تغيير زمان حساب سال خمسى جايز است؟

همه مراجع (به جز خامنه اى): جلو انداختن حساب سال به هر اندازه، اشكال ندارد؛ ولى تأخير آن جز با اجازه حاكم شرع جايز نيست.[1]
آيه اللّه خامنه اى: تقديم و تأخير سال خمسى جز با اجازه حاكم شرع جايز نيست، مگر با شرايط خاص.[2]
تبصره. البته جلو انداختن سال خمسى در صورتى جايز است كه به صاحبان خمس ضررى وارد نيايد، مثلاً به اين طريق كه اگر در اثناى سال، منافع خود را تخميس نمايد، مى تواند مبدأ را پس از تخميس مذكور قرار دهد و با گذشت يك سال، به حساب سال خود رسيدگى كند.

پی نوشت ها
_________________

کیفیت شستن در وضو

در وضو، شستن صورت و دست ها تا چند مرتبه جايز است؟

vozoo.pngآيات عظام امام، خامنه اى، فاضل و نورى: براى مرتبه اول واجب و مرتبه دوم جايز و مرتبه سوم و بيشتر از آن حرام است.[1]
آيات عظام بهجت، سيستانى، صافى و وحيد: براى مرتبه اول واجب و مرتبه دوم مستحب و مرتبه سوم و بيشتر از آن حرام است.[2]
آية اللّه  تبريزى: براى مرتبه اول واجب و مرتبه دوم بنا بر نظر مشهور مستحب است؛ ولى احتياط واجب در دست چپ ترك مرتبه دوم است و براى مرتبه سوم و بيشتر از آن حرام است.[3]

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: