خمس بورسيه

آيا به پولى كه دانشگاه به عنوان بورسيه مى دهد، خمس تعلق مى گيرد؟

همه مراجع: آرى، چنانچه تا سر سال خمسى زياد بيايد، خمس دارد.[1]
تبصره. دانشجويان بورسيه دبيرى و غيره كسانى اند كه چند سالى آموزش مى بينند و در اين مدت حقوقى از سوى دانشگاه يا وزارتخانه مربوطه دريافت مى كنند و تعهد مى دهند كه پس از پايان تحصيلات، در مقابل حقوق دريافت شده، خدمت كنند. اين حقوق تفاوتى با ساير درآمدها ندارد؛ از اين رو به آن خمس تعلق مى گيرد.
پی نوشت ها
______________
[1]. توضيح المسائل مراجع، م 1752؛ نورى، توضيح المسائل، م 1748؛ خامنه اى، اجوبة، س 995 و وحيد، توضيح المسائل، م 1760.

خمس سرمايه

كسى كه با سختى سرمايه اى را تهيه كرده است كه اگر خمس آن را بدهد با بقيه آن نمى تواند كارى را شروع نمايد كه با آن مى خواهد امرار معاش كند آيا بايد خمس اين سرمايه را بدهد؟

آيات عظام امام، فاضل، سيستانى و مكارم: چنانچه با پرداخت خمس آن (هرچند به صورت اقساط)، نمى تواند امرار معاش كند، خمس ندارد.[1]
آيات عظام بهجت، تبريزى و نورى: آن مقدار از سرمايه كه اداره زندگى به آن بستگى دارد، خمس ندارد؛ ولى به مقدار بيش از آن خمس تعلق مى گيرد.[2]
آيات عظام خامنه اى، صافى و وحيد: خمس دارد، ولى مى تواند با حاكم شرع دستگردان كند.[3]
پی نوشت ها
_____________

مبطلات اعتكاف

انجام دادن چه كارهايى، اعتكاف را باطل مى كند؟

آيات عظام امام، خامنه اى و فاضل: هر كارى كه مبطل روزه است و نيز تماس و آميزش (هرچند در شب باشد)، اعتكاف را باطل مى سازد و بنابر احتياط واجب، انجام دادن ساير محرمات اعتكاف نيز مبطل اعتكاف است[1].
 آيات عظام بهجت و صافى: هر كارى كه مبطل روزه است و نيز آميزش (هرچند در شب باشد) اعتكاف را باطل مى سازد و بنابر احتياط واجب، انجام دادن محرمات اعتكاف نيز مبطل اعتكاف است[2].
آية اللّه تبريزى: هر كارى كه مبطل روزه است، اعتكاف را نيز باطل مى سازد؛ ولى انجام دادن محرمات اعتكاف - به جز آميزش - مبطل اعتكاف نيست[3].

شرایط و آداب اعتکاف

شرایط و آداب اعتكاف را بيان كنيد؟

etekaaf.gifشرایط اعتکاف:
1. معتكف عاقل باشد.
2. با قصد قربت باشد.
3. اعتكاف حداقل سه روز متوالى باشد.
4. از اذان صبح روز اول تا مغرب شرعى روز سوم در مسجد باشد.
5. از مسجد خارج نشود مگر در ضرورت عرفى، شرعى و عقلى.
6. در يكى از مساجد چهارگانه و يا مسجد جامع شهر باشد[1].
7. اگر اعتكاف با حق شوهر منافات داشت، با اجازه او باشد.
8. اگر اعتكاف باعث اذيت و آزار پدر و مادر شود، با اجازه آن دو باشد.
آداب اعتکاف:

پيشينه اعتكاف

اعتكاف از چه زمانى آغاز شد؟

قرآن مى فرمايد:
«وَ عَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ»[1]؛
«و ما به ابراهيم و اسماعيل امر كرديم كه خانه مرا براى طواف كنندگان و مجاوران و ركوع كنندگان و سجده كنندگان، پاك و پاكيزه كنيد».
مراسم اعتكاف، به زمان حضرت ابراهيم عليه السلام بر مى گردد و بعد از او، در بعضى از شريعت ها و در زندگى برخى از صالحان - حضرت مريم و زكريا عليهم السلام- به چشم مى خورد. با ظهور دين اسلام، اين امر شكل تازه اى به خود گرفت و در ميان مسلمانان، به عنوان يك عبادت مستحب با آداب و شرايط خاص رايج شد.

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: