زنجيرزنى

استفاده از زنجيرهايى كه داراى تيغ هستند، چه حكمى دارد؟

  آيات عظام امام، خامنه‌اى، تبريزى، مكارم و فاضل: اگر استفاده از زنجيرهاى مزبور موجب وهن مذهب در برابر مردم شود و يا باعث ضرر بدنى قابل توجهى گردد، جايز نيست.[1]
 آيه‌اللّه‌ صافى: اگر ضرر قابل توجهى براى بدن نداشته باشد. در عزاى سيدالشهدا (عليه‌السلام) اشكال ندارد.[2]
 آيه‌اللّه‌ نورى: عزادارى براى امام حسين (عليه‌السلام)  طبق سنت متعارف و معمول بين شيعيان اشكال ندارد.[3]
پی نوشت ها
_________________________

قمه‌زنى

آيا قمه‌زنى جايز است؟

ghame-zani.gif
آيات عظام امام، خامنه‌اى و فاضل: با توجه به اينكه قمه‌زدن در زمان حاضر، به علت عدم قابليت پذيرش و نداشتن هيچ گونه توجيه قابل فهم، باعث وهن و بدنام شدن مذهب مى‌شود، بايد از آن خوددارى گردد.[1]
 آيه‌اللّه‌ تبريزى: عزادارى خامس آل عبا از مهم‌ترين شعائر دينى و رمز بقاى تشيع مى‌باشد؛ ولى بر عزاداران عزيز لازم است از كارهايى كه موجب وهن مذهب و سوء استفاده دشمنان اسلام و اهل بيت (عليهم‌السلام)  مى‌شود، اجتناب كنند.[2]

موسيقى در عزادارى

استفاده از آلات لهو و موسيقى در مراسم عزادارى چه حكمى دارد؟

 همه مراجع (به جز بهجت و صافى): اگر از آلاتى است كه به لهو و حرام اختصاص دارد. نواختن آن (در هر حال) جايز نيست ولى اگر از آلات مشترك باشد استفاده از آن به منظور مشروع اشكال ندارد. تفاوتى بين مراسم عزادارى و جشن در حكم موسيقى نيست.[1]
 آيات عظام بهجت و صافى: به طور كلى نواختن با آلات موسيقى (آلات لهو) در هر حال حرام است. تفاوتى بين مراسم عزادارى و جشن در حكم موسيقى نيست.[2]

پی نوشت ها
_______________

عَلَم عزادارى

استفاده از عَلَم در مراسم عزادارى سيدالشهدا (عليه‌السلام)  يا قرار دادن آن در مجلس عزا و يا حمل آن در دسته عزادارى چه حكمى دارد؟

آيات عظام امام، تبريزى، فاضل، مكارم و سيستانى: اشكال ندارد.[1]
آيه‌اللّه‌ خامنه‌اى: فى نفسه اشكال ندارد، ولى نبايد اين امور جزء دين شمرده شود.[2]
آيه‌اللّه‌ صافى: حمل عَلَم بعيد نيست از تعظيم شعائر محسوب شود و بى‌اشكال باشد.[3]
آيه‌اللّه‌ نورى:استفاده از آن در حد متعارف اشكال ندارد.[4]

پی نوشت ها
_____________________
[1]. امام، استفتاءات، ج 2، مكاسب محرمه، س 72؛ تبريزى، استفتاءات، س 2007؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 2174؛ مكارم، استفتاءات، ج 1 س 579؛ سيستانى، سايت، شعائر دينى، س 6.
[2]. خامنه‌اى، اجوبة الاستفتاءات، س 1444.
[3]. صافى، جامع‌الاحكام، ج 2، س 1595.

شبيه خوانى

در حسينيه‌ها و مساجد بيشتر مناطق به خصوص روستاها مراسم شبيه‌خوانى به اعتبار اينكه از سنت‌هاى قديمى است برگزار مى‌شود كه گاهى اثر مثبتى در نفوس مردم دارد، اين مراسم چه حكمى دارد؟

 -شبیه-خوانی_0.gif همه مراجع: اگر مراسم شبيه‌خوانى مشتمل بر امور دروغ و باطل نباشد و با توجه به مقتضيات زمان باعث وهن مذهب حق هم نشود، اشكال ندارد؛ ولى در عين حال بهتر است به جاى آنها، مجالس وعظ و ارشاد و ذكر مصايب حسينى و مرثيه‌خوانى برپا شود.[1]
 آيه‌اللّه‌ صافى: اگر مراسم تعزيه و شبيه خوانى مشتمل بر محرمات نباشد، اشكال ندارد.[2]

پی نوشت ها
_____________________

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: