استعمال عطر

استعمال عطر براى روزه دار، در ماه رمضان چه حكمى دارد؟

همه مراجع: استعمال عطر براى روزه دار مستحب است ؛ ولى بو كردن گياهان معطّر مكروه است.[1]
 تبصره . آيه اللّه بهجت : اولى ترك بو كردن عطر غليظ است.[2]
______________
[1]. العروة الوثقى، ج 2، الفصل الخامس ؛ اللمعة الدمشقية، ج 2، ص 133 و تبريزى، استفتاآت، ج 1، س 689. 
[2]. استفتاآت، احكام روزه، س 1482.

 

نظر پزشك

ملاك در ضرر، تشخيص پزشك است يا تشخيص خود شخص؟

3330927_771.gifهمه مراجع : تشخيص خود بيمار ملاك است. البته اگر پزشك بيمارى را از روزه گرفتن منع كند ولى خود شخص مى داند كه روزه برايش ضرر ندارد بايد روزه بگيرد.[1]
همين اندازه كه ترس نسبت به ضرر، عقلايى باشد، كافى است. خوف ضرر گاهى از قول متخصص و زمانى از تجربه مريض هاى مشابه و گاهى از تجربه خود انسان، به دست مى آيد.[2]
_________________

روزه در اماكن مقدس

با توجه به اين كه مسافر مى تواند در چهار مكان مقدس مكه، مدينه، مسجد كوفه و حرم امام حسين عليه السلام نماز را تمام بخواند آيا شامل روزه هم مى شود؟

همه مراجع: شامل روزه نمى شود و نمى توان روزه گرفت مگر اين كه قصد اقامت 10 روز كند. البته در مدينه سه روز چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه را مى تواند به طور اختصاصى روزه بگيرد.[1]
_______________
[1]. امام، تحريرالوسيله، گفتار در احكام نماز مسافر، م 8 و 10؛ سيستانى، استفتاآت، بخش روزه، س 17 ؛ بهجت، استفتاآت، احكام نماز و روزه مسافر، س 1517.

قضاى روزه مسافر

كسى كه در ماه رمضان مسافرت كرده، آيا علاوه بر قضا، بايد كفّاره هم بدهد؟

همه مراجع: خير، تنها قضاى روزه ها واجب است و كفّاره ندارد ؛ ولى اگر قضاى روزه ها را تا ماه رمضان سال بعد به تأخير اندازد، به جهت تأخير، بايد براى هر روز، يك مد طعام كفّاره بدهد.[1]
_____________
[1]. توضيح المسائل مراجع، م 1705 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م1713.

مسافرت در رمضان

آيا مى شود در ماه رمضان، براى فرار از روزه مسافرت كرد؟

همه مراجع (به جز سيستانى و مكارم): مسافرت كردن در ماه رمضان - هر چند به عنوان فرار از روزه باشد - اشكال ندارد ؛ ولى اين امر تا قبل از روز بيست و سوم مكروه است.[1]
آيات عظام سيستانى و مكارم: مسافرت كردن در ماه رمضان ـ هر چند به عنوان فرار از روزه باشد ـ اشكال ندارد؛ ولى مكروه است.[2]

پی نوشت
_____________
[1]. تبريزى، وحيد، منهاج الصالحين، ج 1، م 1040؛ امام، فاضل، نورى، تعليقات على العروة، شرايط وجوب الصوم، م 4و 6؛ بهجت، وسيله النجاة، ج 1، م 1153؛ صافى، هدايه العباد، ج 1، م 1362 و دفتر: خامنه اى.

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: