حدود ارتباط با نامحرم - دوستی با نامحرم

حدود ارتباط و دوستی با نامحرم چگونه است؟

بر هر زن و مرد مكلفى شرعاً واجب است در تماس و نشست و برخاست با جنس مخالف حريم ضوابط شرعى و مقررات اسلامى را دقيقاً مراعات نمايند و از هرگونه عمل و رفتارى كه آميخته به ريبه و يا موجب ترتب فتنه و فساد باشد، جداً احتراز نمايند.ارتباط و معاشرت دوستانه،صمیمی و عاطفی با نامحرم تحت هر عنوانی، حرام است.

مقصود از ارحام

خويشاوندانى كه قطع رحم با آنان جايز نيست، چه كسانى‏اند؟

همه مراجع: ارحام كسانى‏اند كه در مراتب ارث واقع مى‏شوند ؛ مانند: پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان آنان و نيز عمو، عمه، خاله، دايى و فرزندان آنان. دفتر: همه مراجع. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 507/500016)

اعتکاف در سفر

در ايام اعتكاف در مسافرت هستم، چگونه مى توانم از اعتكاف بهره ببرم؟

etekaf6.jpg
آيات عظام امام، خامنه اى، تبريزى، صافى، فاضل، نورى و وحيد: اگر قصد ده روز كنيد، مى توانيد در اعتكاف شركت كنيد؛ ولى نذر روزه در مسافرت جايز نيست.[1]
آيات عظام بهجت و سيستانى: مى توانيد حتى در همان سفر نذر روزه كنيد و در اعتكاف شركت نماييد.[2]
آية اللّه مكارم: اگر قصد ده روز كنيد، مى توانيد در اعتكاف شركت كنيد؛ ولى نذر روزه در سفر اشكال دارد و اگر نذر كرد، احتياط آن است كه به نذر خود عمل كند.[3]

قمه زنی

آيا قمه‌زنى به طور مخفى جايز است؟ چنانچه در اين مورد نذرى وجود داشته باشد، وظيفه چيست؟

  آيه‌اللّه‌ خامنه‌اى: قمه‌زنى علاوه بر اينكه از نظر عرفى از مظاهر حزن و اندوه محسوب نمى‌شود و سابقه‌اى در عصر ائمه (عليهم‌السلام)  و زمان‌هاى بعد از آن ندارد و تأييدى هم به شكل خاص يا عام از معصوم (عليه‌السلام)  در مورد آن نرسيده است در زمان حاضر موجب وهن و بدنام شدن مذهب مى‌شود بنابراين در هيچ حالتى جايز نيست. و چنانچه در اين مورد نذرى وجود داشته باشد، نذر واجد شرايط صحّت و انعقاد نيست.[1]

پی نوشت ها
___________________
[1]. خامنه‌اى، اجوبة الاستفتاءات، س 1461.

زنجيرزنى

استفاده از زنجيرهايى كه داراى تيغ هستند، چه حكمى دارد؟

  آيات عظام امام، خامنه‌اى، تبريزى، مكارم و فاضل: اگر استفاده از زنجيرهاى مزبور موجب وهن مذهب در برابر مردم شود و يا باعث ضرر بدنى قابل توجهى گردد، جايز نيست.[1]
 آيه‌اللّه‌ صافى: اگر ضرر قابل توجهى براى بدن نداشته باشد. در عزاى سيدالشهدا (عليه‌السلام) اشكال ندارد.[2]
 آيه‌اللّه‌ نورى: عزادارى براى امام حسين (عليه‌السلام)  طبق سنت متعارف و معمول بين شيعيان اشكال ندارد.[3]
پی نوشت ها
_________________________