دست زدن در جشن های ائمه(عليهم السلام)

حكم دست زدن در مراسم و جشن‏هايى كه به مناسبت ايام ولادت و اعياد ائمه(عليهم السلام) برگزار مى‏شود، چيست؟

آيات عظام امام، بهجت، خامنه‏اى، صافى، صافى، فاضل و مكارم: اگر دست زدن به نحو متعارف (غيرلهوى) باشد، اشكال ندارد؛ ولى اين كار با مجالس اهل بيت(عليهم السلام) مناسبت ندارد و بهتر است فضاى اين مراسم، به ذكر صلوات و تكبير و مانند آن معطر گردد. فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1735 و 1736؛ مكارم، ج 1، س 539 و 538؛ صافى، جامع‏الاحكام، ج 2، س 1583 و 1581؛ خامنه‏اى، اجوبةالاستفتاءات، س 1181؛ بهجت، توضيح المسائل، متفرقه، م 30.

حكم ماهواره

نظر مراجع بزرگوار تقليد را درباره مشاهده برنامه‏ هاى ماهواره بيان كنيد؟

آيت اللّه خامنه‏ اى و آيت اللّه مكارم: استفاده از برنامه ‏هاى مفيد و مشروع (مانند برنامه ‏هاى علمى و قرآنى) هر چند فى نفسه مانعى ندارد؛ ولى با توجه به اينكه برنامه‏ هايى كه از طريق اين دستگاه پخش مى ‏شود غالباً در بردارنده آموزش افكار گمراه كننده و تحريف حقايق و برنامه ‏هاى لهو و فساد هستند، استفاده از ماهواره جايز نيست.آيت اللّه خامنه‏ اى، اجوبة، س 1183 و 1215؛ آيت اللّه مكارم، استفتاءات، ج 1، س 1609 و 829.
آيت‏ اللّه بهجت و آيت‏ اللّه صافى: استفاده از برنامه‏ هاى مشتمل بر فساد و مخرّب جايز نيست.آيت اللّه صافى، جامع الاحكام، ج 1، 976؛ دفتر آيت‏اللّه بهجت.

وظايف اخلاقي زن در برابر شوهر

وظايف اخلاقي زن در برابر همسر چيست؟


1. اظهار محبت به شوهر
شكي نيست؛ محبت و دوستي، گوهر گرانبهايي است؛ كه خداوند در نهاد زن و مرد قرار داده است. تنها مي‏بايست دو همسر اين امر فطري را ابراز نمايند تا رابطه دوستانه و صميمانه آنان بيش از پيش برقرار گردد. مرد در عرصه اجتماع با افراد گوناگون و سلايق مختلف مواجه مي‏شود و بسا اوقات مورد اهانت قرار مي‏گيرد.

وظايف اخلاقي مرد در برابر همسر

وظايف اخلاقي مرد در برابر همسرش چيست؟


نخست بايد دانست:
آفرينش و ساختار وجودي و زيستي جنس زن براي كارهاي عاطفي و سبك و لطيف آفريده شده و كارهايي كه به توانايي بالاي جسمي نيازمند است، متناسب وجود مرد مي‏باشد. از اين رو، وظايفي كه اسلام براي هر يك از زن و مرد مقرر كرده، بر اساس هماهنگي و تناسب با ساختار وجودي آنهاست. در اينجا به برخي از وظايف مردان كه در ايجاد روابط دوستانه و صميمانه بسيار مؤثر و سازنده است، اشاره مي‏شود:
1.

رقص زن و شوهر

آيا رقص زن براى شوهرش يا مرد براى همسرش جايز است؟

آيات عظام امام، تبريزى، خامنه‏اى، سيستانى و وحيد: آرى، رقص زن براى شوهر و بر عكس آن جايز است. امام، استفتاءات، ج 2، (مكاسب محرمه)، س 35؛ تبريزى، استفتاءات، س 1042 و 1067؛ خامنه‏اى، اجوبةالاستفتاءات، س 1171؛ سيستانى، sistani.org(رقص) ش 7؛ دفتر: وحيد.
آيات عظام صافى، فاضل، مكارم و نورى: تنها رقص‏زن براى‏شوهر جايزاست. مكارم، استفتاءات، ج 1، س 534 و 535؛ صافى، جامع‏الاحكام، ج 2، س 1580؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1736 و 1738؛ نورى، استفتاءات، ج 2 س 574.
آيةاللَّه بهجت: بنابر احتياط واجب رقص زن و شوهر، براى يكديگر جايز نيست. دفتر: بهجت.

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: