نگاه به استاد نامحرم

حكم نگاه به صورت استاد زن، در هنگام تدريس چيست؟

همه مراجع (به جز صافى ): اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشكال ندارد. توضيح‏المسائل مراجع م‏2433 ؛ العروةالوثقى ج‏2 النكاح، م‏31 ؛ نورى، توضيح‏المسائل، م 2429 ؛ وحيد، توضيح‏المسائل م‏2442 و خامنه‏اى، استفتاء، س 509.
آيةاللَّه صافى: بنابر احتياط واجب بدون قصد لذت نيز جايز نيست ؛ ولى اگر نگاه اتفاقى باشد، اشكال ندارد. صافى، توضيح‏المسائل مراجع م‏2433، جامع‏الاحكام، ج‏2، س‏1700 و هدايةالعباد، ج‏2 النكاح، م‏18 ؛ دفتر: خامنه‏اى. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 474/500016)

تقليد تحصيل كرده ‏ها

آيا تقليد از مجتهد بر هر كسى حتى تحصيل كرده‏ ها واجب است؟

همه مراجع: اگر مجتهد نيستند و نمى‏ توانند به احتياط عمل كنند، واجب است از مجتهد تقليد نمايند.توضيح المسائل مراجع، م 1، نورى و وحيد؛ توضيح المسائل، م 1؛ خامنه‏ اى، اجوبة استفتاءات، س 1 و 2.
تبصره. عمل به احتياط نياز به اطلاعات وسيعى از مسائل فقهى دارد؛ از اين رو تنها راه براى عموم مردم، همان تقليد از مجتهد است. (احكام بلوغ و تقليد، سيد مجتبي حسيني، كد: 8/500019)

تقليد در ضروري دين‏

آيا تقليد در احكام ضرورى دين جايز است؟

همه مراجع: تقليد در مسائل ضرورى و قطعى دين - مانند اصل وجوب نماز، روزه، حجاب و... - صحيح نيست.توضيح المسائل، مراجع، م 1؛ نورى و وحيد، توضيح المسائل، م 1، العروة الوثقى، ج 1، م 6. (احكام بلوغ و تقليد، سيد مجتبي حسيني، كد: 10/500019)

تقليد در اصول دين

مراد از تقليدى نبودن اصول دين چيست و چگونه مى‏توان با تحقيق به اين اصول رسيد؟

مراد از «تقليدى نبودن اصول‏دين» اين است كه هر كس، بايد عقايد دينى را با يقين و حجّت بپذيرد. رسيدن به اين مرحله در افراد، بسيار متفاوت است. بيشتر انسان‏ها براساس‏همان فطرت اوليه، ايمان يقينى به وجود خداوند دارند و يا براساس عقل‏فطرى خويش، براهينى بسيار ساده و در عين حال محكم، بر وجود خدا اقامه مى‏كنند (مانند پيرزنى كه از طريق چرخ نخ‏ريسى بر وجود خداوند دليل آورد و پيامبر اكرم(ص) آن را مورد تأييد قرار داد). بنابراين تحقيقى بودن معارف دينى، لزوماً به معناى جست‏وجوى وسيع و بررسى همه ادله و شبهات درباره آنها و پاسخ‏هايشان نيست.

يادگيري احكام

آيا كسى كه در آموختن احكام دينى مورد نياز خود كوتاهى مى‏كند، گناه‏كار است؟

همه مراجع: اگر نياموختن احكام به ترك واجب يا ارتكاب حرام بينجامد، گناه‏كار است.خامنه‏اى، اجوبة استفتاءات، س 6؛ العروة الوثقى، ج 1، التقليد، م 28 و 1؛ تبريزى، التعليقة على منهاج الصالحين، م 18؛ توضيح المسائل مراجع، م 11؛ وحيد و نورى، توضيح المسائل، م 11. (احكام بلوغ و تقليد، سيد مجتبي حسيني، كد: 7/500019)

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: