نگاه به فیلم نامحرم

نگاه به عكس و فيلم برخى از فاميل‏ها و آشنايان كه از نظر حجاب بى‏بند و بار و بى‏باك هستند، چه حكمى دارد؟

آيات عظام امام، تبريزى، سيستانى، مكارم، نورى و وحيد: اگر باعث مفسده نشود، اشكال ندارد. نورى، توضيح‏المسائل م 2435 ؛ امام، سيستانى، وحيد، مكارم، توضيح‏المسائل مراجع، م 2439 ؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 2448 ؛ تبريزى ؛ صراطالنجاة، ج‏2، س‏1158.
آيات عظام بهجت و فاضل: بنابر احتياط واجب، نگاه به عكس و فيلم آنان، جايز نيست. فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1728 و 1732 و دفتر: بهجت.
آيات عظام خامنه‏اى و صافى: نگاه به عكس و فيلم آنان جايز نيست. صافى، توضيح‏المسائل، م 2448 و خامنه‏اى، استفتاء، س 1427 و 483. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 345/500016)

حکم پوشیدن مانتوهای تنگ

پوشيدن مانتوهايى كه برجستگى‏هاى بدن (مانند سينه و پشت ) را نمايان مى‏سازد، چگونه است؟

همه مراجع: اگر باعث تهييج شهوت باشد، جايز نيست. امام، استفتاءات، ج‏3، (احكام حجاب )، س‏27 ؛ سيستانى، Sistani.org، (حجاب )، س‏5 ؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج‏1، س‏1708 ؛ مكارم، استفتاءات، ج‏2، س 153 و 1023 ؛ نورى، استفتاءات، ج‏2، س‏679 ؛ تبريزى، صراطالنجاة، ج‏1، س‏907 ؛ صافى، جامع‏الاحكام، ج‏2، س‏1694 و 1729 ؛ خامنه‏اى، استفتاء، س 618 و 559 و دفتر: وحيد و بهجت. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 308/500016)

نگاه به استاد نامحرم

حكم نگاه به صورت استاد زن، در هنگام تدريس چيست؟

همه مراجع (به جز صافى ): اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشكال ندارد. توضيح‏المسائل مراجع م‏2433 ؛ العروةالوثقى ج‏2 النكاح، م‏31 ؛ نورى، توضيح‏المسائل، م 2429 ؛ وحيد، توضيح‏المسائل م‏2442 و خامنه‏اى، استفتاء، س 509.
آيةاللَّه صافى: بنابر احتياط واجب بدون قصد لذت نيز جايز نيست ؛ ولى اگر نگاه اتفاقى باشد، اشكال ندارد. صافى، توضيح‏المسائل مراجع م‏2433، جامع‏الاحكام، ج‏2، س‏1700 و هدايةالعباد، ج‏2 النكاح، م‏18 ؛ دفتر: خامنه‏اى. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 474/500016)

تقليد تحصيل كرده ‏ها

آيا تقليد از مجتهد بر هر كسى حتى تحصيل كرده‏ ها واجب است؟

همه مراجع: اگر مجتهد نيستند و نمى‏ توانند به احتياط عمل كنند، واجب است از مجتهد تقليد نمايند.توضيح المسائل مراجع، م 1، نورى و وحيد؛ توضيح المسائل، م 1؛ خامنه‏ اى، اجوبة استفتاءات، س 1 و 2.
تبصره. عمل به احتياط نياز به اطلاعات وسيعى از مسائل فقهى دارد؛ از اين رو تنها راه براى عموم مردم، همان تقليد از مجتهد است. (احكام بلوغ و تقليد، سيد مجتبي حسيني، كد: 8/500019)

تقليد در ضروري دين‏

آيا تقليد در احكام ضرورى دين جايز است؟

همه مراجع: تقليد در مسائل ضرورى و قطعى دين - مانند اصل وجوب نماز، روزه، حجاب و... - صحيح نيست.توضيح المسائل، مراجع، م 1؛ نورى و وحيد، توضيح المسائل، م 1، العروة الوثقى، ج 1، م 6. (احكام بلوغ و تقليد، سيد مجتبي حسيني، كد: 10/500019)

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: