روزه مستحبي

روزه‏هاى مستحبى كدام است؟

روزه تمام روزهاى سال - غير از روزه‏هاى حرام و مكروه - مستحب است؛ ولى براى برخى از روزها، بيشتر سفارش شده كه عبارت است از:
1. پنج شنبه اول و پنج شنبه آخر هر ماه،
2. چهار شنبه اول كه بعد از روز دهم ماه است،
3. سيزدهم، چهار دهم و پانزدهم هر ماه،
4. تمام ماه رجب و شعبان يا بعضى از اين دو ماه،
5. روز عيد نوروز،
6. روز بيست و پنجم و بيست و نهم ذى قعده،
7. روز اول تا روز نهم ذى حجه،
8. عيد سعيد غدير (هيجدهم ذى حجه)،
9. روز اول و سوم محرم،
10. ميلاد مسعود پيغمبر اكرم‏صلى الله عليه وآله، (هفدهم ربيع الاول)،

روزه مستحبي و كفاره روزه

آيا كسى كه كفّاره روزه دارد، مى‏تواند روزه مستحبى بگيرد؟

امام، تبريزى، خامنه‏اى و نورى: خير، با داشتن كفّاره روزه، گرفتن روزه مستحبى جايز نيست.امام و نورى، تعليقات على العروة، ج 2 شرايط صحة الصوم، م 3؛ تبريزى، منهاج الصالحين، 1035؛ دفتر: خامنه‏اى.
صافى، فاضل، مكارم و وحيد: بنابر احتياط واجب، با داشتن كفّاره روزه، گرفتن روزه مستحبى جايز نيست.مكارم و فاضل، تعليقات على العروة، ج 2 شرايط صحة الصوم، م 3؛ وحيد، منهاج الصالحين، 1035 ؛ صافى، هداية العباد، ج 1، م 1355.

مقدار مسح پا

مقدار مسح پا از درازا چقدر است؟

آيات عظام امام، بهجت، فاضل، مكارم، نورى و وحيد: بايد پا را از سر يكى از انگشت‏ها تا برآمدگى روى پا، مسح كند و بنا بر احتياط مستحب تا مفصل پا مسح نمايد.( توضيح‏المسائل مراجع، م 252؛ نورى، توضيح المسائل، م 253 و وحيد، توضيح المسائل، م 258.)
آيات عظام تبريزى و صافى: بايد پا را از سر يكى از انگشت‏ها تا برآمدگى روى پا، مسح كند و بنابر احتياط واجب، تا مفصل پا مسح نمايد. (توضيح‏المسائل مراجع، 252.)
آيات عظام خامنه‏اى و سيستانى: بايد پا را از سر يكى از انگشت‏ها تا مفصل، مسح كند.( همان؛ خامنه‏اى، اجوبة الاستفتائات، س 111.) (احكام وضو غسل و تيميم، سيدمجتبي حسيني، كد: 21/500030)

انتخاب مرجع بدون تحقيق

آيا شخص مى‏تواند بدون تحقيق، مرجع تقليد خود را انتخاب كند؟

همه مراجع: مرجع تقليد بايد بر اساس معيارهاى خاص برگزيده شود.خامنه‏اى، اجوبةالاستفتاءات، س 34؛ توضيح المسائل مراجع، م 3؛ نورى و وحيد، توضيح المسائل، م 3.
تبصره. ضابطه تشخيص مجتهد اعلم در جاى خود بيان شده است. (ر.ك: «تشخيص اعلم») (احكام بلوغ و تقليد، سيد مجتبي حسيني، كد: 18/500019)

تعداد تسبيحات اربعه

آيا مى‏توان به عمد تسبيحات اربعه را كمتر يا بيشتر از سه بار خواند؟

همه مراجع (به جز فاضل ): ذكر تسبيحات اربعه يك مرتبه كافى است ؛ ولى بهتر است سه بار بگويد و خواندن آن بيش از سه مرتبه به قصد ذكر، اشكال ندارد. توضيح‏المسائل مراجع، م 1005 و نورى، توضيح‏المسائل، م 1006 و وحيد، توضيح‏المسائل، م 1014. خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 483.
آيةاللَّه فاضل: احتياط واجب آن است كه تسبيحات اربعه را سه بار بگويد. توضيح‏المسائل مراجع، م 1005. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 125/500016)

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: