آرايش در ايام عزاداري

آيا در ماه محرم اعمالى مثل بندانداختن و رنگ كردن موها و آرايش زن اشكالى دارد؟

همه مراجع: اگر توأم با معصيت و يا هتك حرمت ايام عزادارى حضرت سيدالشهدا(ع) نباشد، اشكال ندارد؛ ولى سزاوار است كه مسلمانان غيرتمند، سعى كنند اين‏گونه مراسم را در ماه‏ هاى ديگر وايام متناسب با خود برگزار كنند؛ چرا كه امام صادق(ع) مى‏ فرمايد: خداوند شيعيان ما را رحمت كند كه در شادى ما شاد ودر ايام حزن مامحزون هستند و مسلم است كه ايام محرم، ايام حزن پيشوايان دينى ما است.
(پرسش ها و پاسخ های برگزیده ویژه محرم، گروه مولفان، كد: 90/500013)

مداحي زنان

در برخى موارد مرثيه خوانى و يا مداحى زنان در مجلس خودشان، به گونه ‏اى است كه صداى آنان با بلندگو به گوش مردان رهگذر مى ‏رسد، آيا اين عمل جايز است؟

همه مراجع(به جز آيت الله مكارم): اگر صداى آنان در معرض ريبه، تلذّذ و تهييج شهوت باشد، جايز نيست.فاضل، جامع المسائل، ج‏1 س‏2182 ؛ صافى، جامع الاحكام، ج‏2، س‏1681؛ خامنه ‏اى، اجوبةالاستفتاءات، س 1145؛ نورى، استفتاءات، ج‏2، س‏545؛ امام، استفتاءات، ج‏3، (احكام نظر)، 57 و 65؛ تبريزى، استفتاءات، س 1058 ؛ دفتر: وحيد، بهجت، سيستانى.
آيت الله مكارم: خير، جايز نيست.مكارم، استفتاءات، ج‏2، س‏764 و ج‏1، س‏785 و دفتر.
(پرسش ها و پاسخ های برگزیده ویژه محرم، گروه مولفان، كد: 85/500013)

موسيقى در عزادارى

استفاده از آلات لهو و موسيقى در مراسم عزادارى چه حكمى دارد؟ آيا نواختن شيپور، نى و فلوت در تعزيه اشكال دارد؟ استفاده از طبل و سنج در مراسم عزادارى و غير آن چه حكمى دارد؟

استفاده از آلات لهو و موسيقى در مراسم عزادارى چه حكمى دارد؟
همه مراجع عظام تقليد(به جز بهجت و صافى): اگر از آلاتى است كه به لهو و حرام اختصاص دارد. نواختن آن (در هر حال) جايز نيست ولى اگر از آلات مشترك باشد استفاده از آن به منظور مشروع اشكال ندارد. تفاوتى بين مراسم عزادارى و جشن در حكم موسيقى نيست.امام، استفتاءات، ج 2، مكاسب محرم س‏30؛ خامنه‏اى، اجوبة س‏1164؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س‏992؛ مكارم، استفتاءات، ج 1 س 524 و 525 و ج 2، س 707 و 710؛ تبريزى، استفتاءات، س 1054 و 1065 و صراط النجاة، ج 1، س 1005، دفتر: سيستانى، وحيد و نورى.

حکم شبيه‏ خوانى

در حسينيه ‏ها و مساجد بيشتر مناطق به خصوص روستاها مراسم شبيه ‏خوانى به اعتبار اينكه از سنت ‏هاى قديمى است برگزار مى ‏شود كه گاهى اثر مثبتى در نفوس مردم دارد، اين مراسم چه حكمى دارد؟

همه مراجع معظم تقليد: اگر مراسم شبيه ‏خوانى مشتمل بر امور دروغ و باطل نباشد و با توجه به مقتضيات زمان باعث وهن مذهب حق هم نشود، اشكال ندارد؛ ولى در عين حال بهتر است به جاى آنها، مجالس وعظ و ارشاد و ذكر مصايب حسينى و مرثيه ‏خوانى برپا شود.امام، استفتاءات، ج 2، و مكاسب محرمه، س 70؛ خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 1440؛ مكارم، استفتاءات، ج 1، س 572 و 573؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 2166 و 2170؛ نورى، استفتاءات، ج 2، س 596؛ تبريزى، استفتاءات، س 2003 و 2005 و 2014.

طبل و سنج در مراسم عزادارى

استفاده از طبل و سنج در مراسم عزادارى و غير آن چه حكمى دارد؟

همه مراجع معظم تقليد (به جز صافى و بهجت): اگر به نحو متعارف و غيرلهوى نواخته شود، اشكال ندارد.امام، استفتاءات، ج 2، مكاسب محرمه، س 27 و 36؛ خامنه‏اى، اجوبة استفتاءات، س 1441؛ مكارم، استفتاءات، ج 1، س 516؛ نورى، استفتاءات، ج 2، س 604 و 596 و ج 1، س 448؛ تبريزى، استفتاءات، س 2009 و صراط النجاة، ج 6، س 1477؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 2174.
آيات عظام صافى و بهجت: استفاده از آن اشكال دارد.صافى، جامع ‏الاحكام، ج 1، س 1602 و توضيح ‏المسائل، م 2833؛ دفتر: بهجت.

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: