تقليد تحصيل كرده ‏ها

آيا تقليد از مجتهد بر هر كسى حتى تحصيل كرده‏ ها واجب است؟

همه مراجع: اگر مجتهد نيستند و نمى‏ توانند به احتياط عمل كنند، واجب است از مجتهد تقليد نمايند.توضيح المسائل مراجع، م 1، نورى و وحيد؛ توضيح المسائل، م 1؛ خامنه‏ اى، اجوبة استفتاءات، س 1 و 2.
تبصره. عمل به احتياط نياز به اطلاعات وسيعى از مسائل فقهى دارد؛ از اين رو تنها راه براى عموم مردم، همان تقليد از مجتهد است. (احكام بلوغ و تقليد، سيد مجتبي حسيني، كد: 8/500019)

تقليد در ضروري دين‏

آيا تقليد در احكام ضرورى دين جايز است؟

همه مراجع: تقليد در مسائل ضرورى و قطعى دين - مانند اصل وجوب نماز، روزه، حجاب و... - صحيح نيست.توضيح المسائل، مراجع، م 1؛ نورى و وحيد، توضيح المسائل، م 1، العروة الوثقى، ج 1، م 6. (احكام بلوغ و تقليد، سيد مجتبي حسيني، كد: 10/500019)

تقليد در اصول دين

مراد از تقليدى نبودن اصول دين چيست و چگونه مى‏توان با تحقيق به اين اصول رسيد؟

مراد از «تقليدى نبودن اصول‏دين» اين است كه هر كس، بايد عقايد دينى را با يقين و حجّت بپذيرد. رسيدن به اين مرحله در افراد، بسيار متفاوت است. بيشتر انسان‏ها براساس‏همان فطرت اوليه، ايمان يقينى به وجود خداوند دارند و يا براساس عقل‏فطرى خويش، براهينى بسيار ساده و در عين حال محكم، بر وجود خدا اقامه مى‏كنند (مانند پيرزنى كه از طريق چرخ نخ‏ريسى بر وجود خداوند دليل آورد و پيامبر اكرم(ص) آن را مورد تأييد قرار داد). بنابراين تحقيقى بودن معارف دينى، لزوماً به معناى جست‏وجوى وسيع و بررسى همه ادله و شبهات درباره آنها و پاسخ‏هايشان نيست.

يادگيري احكام

آيا كسى كه در آموختن احكام دينى مورد نياز خود كوتاهى مى‏كند، گناه‏كار است؟

همه مراجع: اگر نياموختن احكام به ترك واجب يا ارتكاب حرام بينجامد، گناه‏كار است.خامنه‏اى، اجوبة استفتاءات، س 6؛ العروة الوثقى، ج 1، التقليد، م 28 و 1؛ تبريزى، التعليقة على منهاج الصالحين، م 18؛ توضيح المسائل مراجع، م 11؛ وحيد و نورى، توضيح المسائل، م 11. (احكام بلوغ و تقليد، سيد مجتبي حسيني، كد: 7/500019)

تقليد و عقل

تقليد، پذيرفتن بدون دليل است و عقل انسان چيزى را بدون دليل نمى‏پذيرد!؟

عقل انسان هرگز چيزى را بدون دليل نمى‏پذيرد؛ امّا تقليدى كه مسلمانان از آن بحث مى‏كنند، پذيرش بدون دليل نيست. براى مثال مجتهد به مسأله وجوب خمس فتوا مى‏دهد و دليل او آيه 41 سوره «انفال» و رواياتى است كه در اين زمينه وارد شده است. مقلّد نيز هرگز اين فتوا را بدون دليل نمى‏پذيرد. دليل او براى پذيرش فتواى مجتهد، اين است كه مى‏داند خداوندِ حكيم، تكاليفى را براى انسان معيّن كرده؛ يعنى، بعضى كارها را بر او واجب يا حرام كرده است و احتمال مى‏دهد كه يكى از اين واجبات، وجوب خمس باشد.

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: