صيغه خواهر برادري!

:دختر 19ساله اي هستم كه پسرخاله 18ساله ي خود را به عنوان برادر دوست مي دارم, حدود نه ماه در خانه ي ما براي تحصيل زندگي كرد در اين مدت وابستگيم به او بيشتر شد چون مانند برادر واقعي غيرتي مي شد و دوستم داشت ومرا خواهر خود مي دانست! مي خواستم بدانم باوجودعلاقي خواهر و برادري, دست دادن و مانند آن گناه است؟اگررابطه فراتر باشد چطور؟آيامي توانيم صيغه خواهر برادري بخوانيم؟چنين صيغه اي وجوددارد؟

همه اين كار ها كه بيان كرديد حرام و گناه كبيره است واصلا صيغه خواهر وبرادري وجود ندارد و فقط از طريق عقد دو نامحرم به يكديگر محرم مي شوند آن هم با اجازه پدر دختر .

استمنا جهت آزمايش

براى تشخيص اينكه مرد قادر بر بچه‏ دار شدن هست، آيا مى ‏تواند استمنا كند تا آزمايش‏هاى پزشكى بر روى منى او، انجام شود؟

همه مراجع: خير، اين كار جايز نيست ؛ مگر آنكه ضرورتى ايجاب كند. خامنه‏ اى، اجوبة الاستفتاءات، س 790 ؛ امام، استفتاءات، ج 1، غسل جنابت، س 96 و دفتر: همه مراجع.
تبصره. چنانچه در موردى، ضرورت ايجاب نمايد كه شخص استمنا كند ؛ در صورتى كه همسر دارد، واجب است اين عمل را به وسيله او انجام دهد (نه با اعضا و جوارح خود ). (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 83/500016)

تفاوت حقوق زن و مرد

علت تفاوت حقوق زن و مرد- از جمله در مسئله ارث و حق طلاق- چيست؟

زن و مرد، در بسيارى از احكام و حقوق، همانند هستند و تنها در برخى از مقررات شرعى- اعم از احكام و حقوق- متفاوت مى‏باشند. براى يافتن چرايى اين تفاوت، بايد به ملاك‏هاى جعل يك حكم و يا وضع يك قانون، توجه داشت تا روشن شود كه چه مصلحت و غرضى بر اين كار مترتب بوده است؟!
با مفروض گرفتن اين حكم عقلى- كه در موارد مشابه و همانند، بايد حكم، واحد و مشترك باشد و در موارد و شرايط نامساوى، احكام مختلف به تناسب همان شرايط جعل شود- در چند قسمت به پاسخ اين پرسش مى‏پردازيم:
يك. ويژگى‏هاى قانون و قانون‏گذار شايسته‏

کاهش ارزش پول

شخصى ده سال پيش مبلغى را به ديگرى قرض داده؛ آيا جايز است به‏ عنوان تورم و كاهش ارزش پول، بيش از آن از او بگيرد؟

آيات عظام امام، تبريزى، سيستانى، فاضل، نورى و وحيد: خير، جايز نيست بيشتر از مقدار قرض، از او دريافت كند.
آيات عظام بهجت و خامنه‏ اى: خير، طلبكار تنها بايد اصل طلب خود را دريافت كند و حق ندارد قيمت كاهش ارزش پول را بگيرد؛ مگر آنكه فاصله طولانى و تفاوت فاحش باشد كه در اين صورت بنا بر احتياط واجب، بايد مصالحه كنند.
آيةاللَّه صافى: خير، جايز نيست بيشتر از مقدار قرض از او دريافت كند؛ ولى اگر قرض‏ دهنده، مطالبه مى ‏كرده و قرض گيرنده با وجود قدرت بر پرداخت بدهى خود، كوتاهى كرده است؛ بايد ضرر قرض دهنده را از اين جهت جبران كند و احتياط آن است كه با هم مصالحه كنند.

شرايط امر به معروف

شرايط امر به معروف و نهى از منكر كدام است؟

1. آمر و ناهى بايد معروف و منكر را بشناسد.
2. احتمال دهد امر و نهى او تأثير دارد.
3. امر و نهى مفسده‏اى (ضرر جانى، مالى مهم و آبرويى ) نداشته باشد.
4. تارك معروف و عامل منكر، بر ادامه شيوه خود اصرار داشته باشد. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 484/500016)

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: