روزه قضا و مستحبى روز

آيا مى شود روزه قضا و روزه مستحبى را با هم در يك روز نيت كرد؟

همه مراجع: بايد فقط روزه ى قضا را نيّت كند، البته ثواب مستحبى را هم مى برد. . بهجت، استفتاآت، بخش روزه، س 1475؛ نورى، استفتاآت ج 2، س 260.
(احکام روزه، سيد مجتبي حسيني، كد: 212/500017)

آداب و مستحبات اعتکاف

آداب و مستحبات اعتكاف را بيان كنيد؟

etekaf2.jpg
آداب اعتكاف بر سه دسته است؛ برخى واجب و برخى حرام و دسته اى نيز مستحب مى باشد. دو قسم اول در شرايط و محرمات اعتكاف بيان مى شود.
اما كارهايى كه انجام آن بر معتكف مستحب است عبارتند از:
1. تلاوت قرآن،
2. خواندن نماز،
3. ذكر و ياد خدا،
4. دعا،
5. تعليم و تعلم،
6. ترك سخن در امور دنيوى.(1)
در حديث آمده كه نبى اكرم صلى الله عليه و آله در سفارش به ابوذر فرمود: «اى اباذر! هرگونه  نشست و توقفى در مسجد لغو و بيهوده است، مگر سه چيز: قرائت قرآن، ياد خدا، پرداختن به مسائل علمى».(2)

توصیه‌های رهبر انقلاب به معتکفین+ احکام اعتکاف

توصیه‌های رهبر انقلاب به معتکفین+ احکام اعتکاف

بخشی از توصیه‌های رهبر انقلاب به معتکفین
برای سه روز اعتکاف باید برنامه‌ریزی بشود

اعتکاف جای عبادت است؛ البتّه عبادت فقط هم نماز خواندن نیست؛ تماسّ خوب با معتکفین، ارتباط دوستانه و برادرانه، فراگیری از آنها، تعلیم‌‌دهی به آنها، معاشرت اسلامی را تجربه کردن و آموختن؛ همه‌‌ی اینها فرصتهایی است که در اعتکاف ممکن است پیش بیاید؛ [برای] این باید برنامه‌‌ریزی بشود. مهم‌‌ترین کار، برنامه‌‌ریزی است. اگر چنانچه برنامه‌‌ریزی نشد و کمک نشدند این جمعِ جوانِ مشتاق و شوریده‌‌ای که برای اعتکاف وارد این مسجد شده‌‌اند، این نیروها هدر خواهد رفت و احیاناً زیان‌‌آفرین خواهد شد.

اعتکاف و اجازه شوهر

آيا زن براى رفتن به اعتكاف، نياز به اجازه شوهر دارد و اگر بدون اجازه برود، آيا اعتكافش صحيح است؟

etekaf8.jpg
امام: زن بايد با اجازه شوهرش به اعتكاف برود و اگر اجازه ندهد - چنانچه باعث تضييع حق (زناشويى) او شود - بنابر احتياط واجب اعتكافش باطل است و اگر با حق او منافات نداشته باشد، اعتكافش صحيح است[1].

آيات عظام بهجت و تبريزى: زن بايد با اجازه شوهرش به اعتكاف برود و اگر اجازه ندهد - چنانچه باعث تضييع حق (زناشويى) او شود - اعتكافش باطل است و اگر با حق او منافات نداشته باشد، بنابر احتياط واجب باطل است[2].

روزه نذري بدون اجازه شوهر

اگر زن بدون اجازه شوهر نذر كند روزه بگيرد؛ آيا روزه‏اش صحيح است؟

امام، خامنه‏اى و نورى: خير، روزه‏اش باطل است.توضيح المسائل مراجع، م 2644 و نورى، توضيح المسائل، م 2642 و خامنه‏اى، استفتاء، س 1093.
تبريزى، سيستانى، فاضل، صافى، مكارم و وحيد: اگر با حق زناشويى شوهر منافات داشته باشد، بدون اجازه او باطل است.توضيح المسائل مراجع، م 2644 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2708 ؛ تبريزى، منهاج الصالحين، ج 2، م 1551.
بهجت: بنابر احتياط واجب، بدون اجازه شوهر باطل است.توضيح المسائل مراجع، م 2644. (احكام روزه، سيد مجتبي حسيني، كد: 162/500017)