امر به معروف و برخورد عملی

اگر نیروی انتظامی در برخورد با مفاسد اجتماعی از خود جدیت نشان ندهد، وظیفه مردم چیست؟ آیا باید برای مرتبه عملی فریضه امر به معروف و نهی از منکر اقدام کنند؟

همه مراجع: در امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ عموم مردم فقط تا تذکر زبانی است و بالاتر از آن در زمان حکومت اسلامی وظیفه‌ نیروهای انتظامی است، بنابراین توسل به زور و قدرت و قوه‌ قهریه برای جلوگیری از این منکر نه‌ تنها وظیفه آحاد مردم نیست، بلکه جایز نیست و موجب هرج‌ و مرج می‌شود و خلاف قانون است.[1]

پی نوشت ها
____________________
[1]. خامنه‏ ای، اجوبة،‌ س 1063 و1064 و سایت، احکام موضوعی، امر به معروف؛ مکارم، توضیح المسائل، م2419.

تغيير سال خمسى

آيا تغيير زمان حساب سال خمسى جايز است؟

همه مراجع (به جز خامنه اى): جلو انداختن حساب سال به هر اندازه، اشكال ندارد؛ ولى تأخير آن جز با اجازه حاكم شرع جايز نيست.[1]
آيه اللّه خامنه اى: تقديم و تأخير سال خمسى جز با اجازه حاكم شرع جايز نيست، مگر با شرايط خاص.[2]
تبصره. البته جلو انداختن سال خمسى در صورتى جايز است كه به صاحبان خمس ضررى وارد نيايد، مثلاً به اين طريق كه اگر در اثناى سال، منافع خود را تخميس نمايد، مى تواند مبدأ را پس از تخميس مذكور قرار دهد و با گذشت يك سال، به حساب سال خود رسيدگى كند.

پی نوشت ها
_________________

کیفیت شستن در وضو

در وضو، شستن صورت و دست ها تا چند مرتبه جايز است؟

vozoo.pngآيات عظام امام، خامنه اى، فاضل و نورى: براى مرتبه اول واجب و مرتبه دوم جايز و مرتبه سوم و بيشتر از آن حرام است.[1]
آيات عظام بهجت، سيستانى، صافى و وحيد: براى مرتبه اول واجب و مرتبه دوم مستحب و مرتبه سوم و بيشتر از آن حرام است.[2]
آية اللّه  تبريزى: براى مرتبه اول واجب و مرتبه دوم بنا بر نظر مشهور مستحب است؛ ولى احتياط واجب در دست چپ ترك مرتبه دوم است و براى مرتبه سوم و بيشتر از آن حرام است.[3]

تردید در مدت سفر

کسی که نمی‌داند در مسافرت چند روز می‌ماند تکلیف نمازش چه می‌شود، آیا باید شکسته بخواند یا تمام؟

همه مراجع: باید نمازش را شکسته بخواند و هرگاه تصمیم بگیرد که ده روز یا بیشتر در آنجا بماند از آن زمان باید کامل بخواند و اگر بدون تصمیم و با تردید سی روز را در یک شهر (نه چند شهر) اقامت کرد، بعد از روز سی و یکم باید نمازش را تمام بخواند.[1]

پی نوشت ها
_______________
[1]. توضیح المسائل مراجع، م 1355 و وحید، توضیح المسائل، م 1361 و دفتر: خامنه‌اى.

سال شمسى و قمرى

آيا سال خمسى بايد به «قمرى» باشد يا اينكه مى تواند به «شمسى» نيز قرار گيرد؟

همه مراجع (به جز بهجت و وحيد): تفاوتى ميان آن دو نيست و هر دو كفايت مى كند.[1]
آيه اللّه بهجت: كشاورز و هر كس كه مانند او كارش مطابق سال شمسى انجام مى گيرد، مى تواند حساب سال خود را نيز به شمسى قرار دهد؛ ولى ديگران حساب سال خود را به قمرى قرار دهند.[2]
آيه اللّه وحيد: بنابر احتياط واجب، به سال قمرى قرار دهند.

پی نوشت ها
____________________
[1]. توضيح المسائل مراجع، م 1766؛ نورى، توضيح المسائل، م 1762؛ خامنه اى، اجوبة، س 999.
[2]. بهجت، توضيح المسائل، م 1385.

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: