فلسفه حجاب

چرا بايد حجاب داشته باشيم?

hejab.gifحجاب يكي از دستورات الهي است كه رعايت آن طبق احكام و قواعدي كه دارد، واجب است و با توجه به تصريح قرآن بر آن (در سوره هاي نور و احزاب و نساء)، از ضروريات دين حساب شده، انكار اينكه حكم الهي است، دروغ بستن به خدا است و موجب ارتداد است.
حجاب از جمله احكامي است كه در اديان آسماني قبل از اسلام نيز بدان دستور داده شده و در انجيل و تورات هم آمده و رعايت آن بر مسيحيان و يهوديان نيز واجب بوده است.

حدود ارتباط با نامحرم - دوستی با نامحرم

حدود ارتباط و دوستی با نامحرم چگونه است؟

بر هر زن و مرد مكلفى شرعاً واجب است در تماس و نشست و برخاست با جنس مخالف حريم ضوابط شرعى و مقررات اسلامى را دقيقاً مراعات نمايند و از هرگونه عمل و رفتارى كه آميخته به ريبه و يا موجب ترتب فتنه و فساد باشد، جداً احتراز نمايند.ارتباط و معاشرت دوستانه،صمیمی و عاطفی با نامحرم تحت هر عنوانی، حرام است.

مقصود از ارحام

خويشاوندانى كه قطع رحم با آنان جايز نيست، چه كسانى‏اند؟

همه مراجع: ارحام كسانى‏اند كه در مراتب ارث واقع مى‏شوند ؛ مانند: پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان آنان و نيز عمو، عمه، خاله، دايى و فرزندان آنان. دفتر: همه مراجع. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 507/500016)

اعتکاف در سفر

در ايام اعتكاف در مسافرت هستم، چگونه مى توانم از اعتكاف بهره ببرم؟

etekaf6.jpg
آيات عظام امام، خامنه اى، تبريزى، صافى، فاضل، نورى و وحيد: اگر قصد ده روز كنيد، مى توانيد در اعتكاف شركت كنيد؛ ولى نذر روزه در مسافرت جايز نيست.[1]
آيات عظام بهجت و سيستانى: مى توانيد حتى در همان سفر نذر روزه كنيد و در اعتكاف شركت نماييد.[2]
آية اللّه مكارم: اگر قصد ده روز كنيد، مى توانيد در اعتكاف شركت كنيد؛ ولى نذر روزه در سفر اشكال دارد و اگر نذر كرد، احتياط آن است كه به نذر خود عمل كند.[3]

كيفيت نماز شب

كيفيت خواندن نماز شب چگونه است؟

همه مراجع: نافله شب در مجموع يازده ركعت است كه چهار نماز دو ركعتى آن، به نيت نافله «شب» و دو ركعت آن به نيت نماز «شفع» و يك ركعت آن به نيت نماز «وتر» خوانده مى‏شود.
نافله شب از مهم‏ترين نمازهاى مستحبى است كه در آيات و روايات، بر آن تأكيد شده است و تأثير عميقى در صفاى روح و پاكى قلب و تربيت نفوس انسانى و حل مشكلات دارد. آدابى براى آن در كتاب‏هاى دعا ذكر شده است كه رعايت آن خوب است ؛ ولى مى‏توان نماز شب را بدون اين آداب و مثل نمازهاى معمولى نيز انجام داد. اگر شخص به هر علّتى نتواند آخر شب بيدار شود، مى‏تواند قبل از خواب آنها را به‏جاى آورد.

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: