قضاى روزه مسافر

كسى كه در ماه رمضان مسافرت كرده، آيا علاوه بر قضا، بايد كفّاره هم بدهد؟

همه مراجع: خير، تنها قضاى روزه ها واجب است و كفّاره ندارد ؛ ولى اگر قضاى روزه ها را تا ماه رمضان سال بعد به تأخير اندازد، به جهت تأخير، بايد براى هر روز، يك مد طعام كفّاره بدهد.[1]
_____________
[1]. توضيح المسائل مراجع، م 1705 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م1713.

مسافرت در رمضان

آيا مى شود در ماه رمضان، براى فرار از روزه مسافرت كرد؟

همه مراجع (به جز سيستانى و مكارم): مسافرت كردن در ماه رمضان - هر چند به عنوان فرار از روزه باشد - اشكال ندارد ؛ ولى اين امر تا قبل از روز بيست و سوم مكروه است.[1]
آيات عظام سيستانى و مكارم: مسافرت كردن در ماه رمضان ـ هر چند به عنوان فرار از روزه باشد ـ اشكال ندارد؛ ولى مكروه است.[2]

پی نوشت
_____________
[1]. تبريزى، وحيد، منهاج الصالحين، ج 1، م 1040؛ امام، فاضل، نورى، تعليقات على العروة، شرايط وجوب الصوم، م 4و 6؛ بهجت، وسيله النجاة، ج 1، م 1153؛ صافى، هدايه العباد، ج 1، م 1362 و دفتر: خامنه اى.

وقت سحری

اگر شخصى با اعتقاد به اين كه هنوز اذان صبح را نگفته اند، مشغول سحرى شود، سپس متوجه گردد كه وقت اذان صبح گذشته است؛ حكم روزه او چيست؟

ramezan1.gifهمه مراجع (به جز بهجت): اگر بدون بررسى و تحقيق در طلوع فجر، مشغول سحرى شده، روزه اش باطل است و بايد قضا كند.[1]
آيه اللّه بهجت: اگر بدون بررسى و تحقيق در طلوع فجر، مشغول سحرى شده، بنابر احتياط واجب روزه اش باطل است و بايد قضا كند.[2]
 تبصره . فرد ياد شده با وجود اين كه روزه اش باطل شده، حق ندارد افطار كند ؛ بلكه بايد تا شب از مفطرات امساك نمايد.
پی نوشت ها
__________________________

رؤيت هلال

راه هاى ثبوت اول ماه را به طور مختصر بيان كنيد؟

ramazan.gifاول ماه از چند راه ثابت مى شود:
1. خود انسان ماه را ببيند ؛
2. دو مرد عادل شهادت بدهند كه ماه را ديده اند ؛
3. عده اى كه از گفته آنان يقين پيدا مى شود، بگويند ماه را ديده اند ؛
4. سى روز از اول ماه شعبان بگذرد ؛
5. حاكم شرع (مجتهد جامع شرايط) حكم كند كه اول ماه است.[1]
 تبصره . آيات عظام سيستانى و وحيد معتقدند با حكم حاكم اول ماه ثابت نمى شود [مگر آنكه از حكم حاكم براى او اطمينان حاصل شود].
_____________
[1]. توضيح المسائل مراجع، م 1730.

زمان روزه قضا

شخصى سه روز روزه بدهكار مى باشد و سه روز هم به ماه رمضان مانده است آيا مى تواند روزه قضا را تا سال ديگر تأخير بيندازد و يا به جهتى باطل كند؟

همه مراجع (به جز آيه اللّه سيستانى): زمانى كه روزه قضا مهلت ندارد مثلاً سه روز روزه قضاء دارد و سه روز هم به ماه رمضان مانده است جايز نيست روزه قضا را افطار كند نه قبل از ظهر نه بعد از ظهر و اگر قبل از ظهر افطار كرده، كفّاره تأخير دارد چون قهراً قضاى آن به تأخير مى افتد و اگر بعد از ظهر افطار كند بايد علاوه بر كفّاره تأخير كفّاره افطار روزه قضا را هم بدهد.[1]

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: