دروغ روزه دار

چه نوع دروغى روزه را باطل مى كند؟

همه مراجع (به جز بهجت، سيستانى و مكارم): دروغ بستن به خدا، پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله، امامان و بنابر احتياط واجب پيامبران، جانشينان آنان و حضرت زهرا عليهاالسلام.
آيه اللّه بهجت: دروغ بستن به خدا، پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله، امامان، پيامبران، جانشينان آنان و حضرت زهرا عليهاالسلام.
آيه اللّه سيستانى: بنابر احتياط واجب، دروغ بستن به خدا، پيامبر اسلام و امامان عليهم السلام.

خون لثه

گاهى از لثه هايم خون بيرون مى آيد و با آب دهان مخلوط مى گردد ؛ آيا اگر آن را فرو ببرم، روزه باطل مى شود؟

همه مراجع (به جز تبريزى، صافى و نورى): اگر خون لثه در آب دهان مستهلك شود، فرو بردن آن روزه را باطل نمى كند.[1]
آيات عظام تبريزى و صافى: اگر خون لثه در آب دهان مستهلك شود، بنا بر احتياط واجب فرو نبرد و بيرون بريزد.[2]
آيه اللّه نورى: فرو بردن آن جايز نيست ؛ هرچند در آب دهان مستهلك شود.[3]
___________________
[1]. امام، سيستانى، فاضل و مكارم، تعليقات على العروة، الفصل الرابع، م 1 ؛ خامنه اى، اجوبة الاستفتاآت،763 و دفتر: وحيد، بهجت.
[2]. تبريزى، استفتاآت، س 640 و دفتر: صافى.
[3]. نورى، تعليقات على العروة، الفصل الرابع، م

استعمال عطر

استعمال عطر براى روزه دار، در ماه رمضان چه حكمى دارد؟

همه مراجع: استعمال عطر براى روزه دار مستحب است ؛ ولى بو كردن گياهان معطّر مكروه است.[1]
 تبصره . آيه اللّه بهجت : اولى ترك بو كردن عطر غليظ است.[2]
______________
[1]. العروة الوثقى، ج 2، الفصل الخامس ؛ اللمعة الدمشقية، ج 2، ص 133 و تبريزى، استفتاآت، ج 1، س 689. 
[2]. استفتاآت، احكام روزه، س 1482.

 

نظر پزشك

ملاك در ضرر، تشخيص پزشك است يا تشخيص خود شخص؟

3330927_771.gifهمه مراجع : تشخيص خود بيمار ملاك است. البته اگر پزشك بيمارى را از روزه گرفتن منع كند ولى خود شخص مى داند كه روزه برايش ضرر ندارد بايد روزه بگيرد.[1]
همين اندازه كه ترس نسبت به ضرر، عقلايى باشد، كافى است. خوف ضرر گاهى از قول متخصص و زمانى از تجربه مريض هاى مشابه و گاهى از تجربه خود انسان، به دست مى آيد.[2]
_________________

روزه در اماكن مقدس

با توجه به اين كه مسافر مى تواند در چهار مكان مقدس مكه، مدينه، مسجد كوفه و حرم امام حسين عليه السلام نماز را تمام بخواند آيا شامل روزه هم مى شود؟

همه مراجع: شامل روزه نمى شود و نمى توان روزه گرفت مگر اين كه قصد اقامت 10 روز كند. البته در مدينه سه روز چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه را مى تواند به طور اختصاصى روزه بگيرد.[1]
_______________
[1]. امام، تحريرالوسيله، گفتار در احكام نماز مسافر، م 8 و 10؛ سيستانى، استفتاآت، بخش روزه، س 17 ؛ بهجت، استفتاآت، احكام نماز و روزه مسافر، س 1517.

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: