جايزه مسابقات شطرنج

پولى كه به قهرمان بازى شطرنج مى‏ دهند، چه حكمى دارد؟

همه مراجع (به جز سيستانى، بهجت و صافی): اگر (واقعاً) در نظر عرف بازى با شطرنج از آلت قمار بودن خارج شده باشد، دريافت جايزه اشكال ندارد. دفتر: امام، بهجت، خامنه‏اى، فاضل، صافى و وحيد.
آيةاللَّه صافى: دريافت آن جايز نيست. صافى، جامع الاحكام، ج‏1، س‏1051.
آيةاللَّه بهجت: بنابر احتياط واجب، دريافت آن جايز نيست. دفتر: بهجت.
آيةاللَّه سيستانى: دريافت آن اشكال ندارد. دفتر: سيستانى. (احكام موسيقي، سيد مجتبي حسيني، كد: 106/500022)