بازي شطرنج-حكم شطرنج

بازى با شطرنج، بدون برد و باخت و به منظور تقويت فكر و حافظه، چه حكمى دارد؟

آيات عظام امام، تبريزى، خامنه ‏اى، فاضل، مكارم و نورى: اگر (واقعاً) در نظر عرف از آلت قمار بودن خارج شده باشد، بازى با آن اشكال ندارد. تبريزى، استفتاءات، س 983؛ دفتر: امام، خامنه‏اى، فاضل، مكارم، نورى و وحيد.
آيات عظام سيستانى و صافى: بازى با شطرنج حرام است و انگيزه ياد شده، هيچ تأثيرى در حكم ندارد و باعث جواز آن نمى ‏گردد. صافى، جامع الاحكام، ج‏1، س‏1041؛ سيستانى، سايت (شطرنج)، س 4 و 5.
آيات عظام بهجت و وحيد: اگر بدون برد و باخت باشد، بنابر احتياط واجب جايز نيست و اين احتياط بسيار شديد است. بهجت، توضيح المسائل، متفرقه، م 9. (احكام موسيقي، سيد مجتبي حسيني، كد: 104/500022)