روزه مستحبي

روزه‏هاى مستحبى كدام است؟

روزه تمام روزهاى سال - غير از روزه‏هاى حرام و مكروه - مستحب است؛ ولى براى برخى از روزها، بيشتر سفارش شده كه عبارت است از:
1. پنج شنبه اول و پنج شنبه آخر هر ماه،
2. چهار شنبه اول كه بعد از روز دهم ماه است،
3. سيزدهم، چهار دهم و پانزدهم هر ماه،
4. تمام ماه رجب و شعبان يا بعضى از اين دو ماه،
5. روز عيد نوروز،
6. روز بيست و پنجم و بيست و نهم ذى قعده،
7. روز اول تا روز نهم ذى حجه،
8. عيد سعيد غدير (هيجدهم ذى حجه)،
9. روز اول و سوم محرم،
10. ميلاد مسعود پيغمبر اكرم‏صلى الله عليه وآله، (هفدهم ربيع الاول)،
11. روز مبعث حضرت رسول اكرم‏صلى الله عليه وآله، (بيست و هفتم رجب).توضيح المسائل مراجع، م 1748. (احكام روزه، سيد مجتبي حسيني، كد: 8/500017)