نماز با تيمم

پس از بر طرف شدن عذر، آيا نمازهايى را كه با تيمم خوانده‏ايم، بايد دوباره قضا كنيم؟

همه مراجع: خير، قضا لازم نيست.( توضيح‏المسائل مراجع، م 727؛ نورى، توضيح‏المسائل، م 728؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 734 و دفتر: خامنه‏اى.) (احكام وضو غسل و تيميم، سيدمجتبي حسيني، كد: 193/500030)