نماز با تيمم

كسى كه در تنگى وقت، قبل از اذان صبح در شب‏هاى ماه رمضان، به جهت جنابت تيمم كند؛ آيا مى‏تواند با آن نماز بخواند، يا بايد غسل به جا آورد؟<BR>

همه مراجع: خير، بايد براى نماز صبح غسل كند.( العروةالوثقى، ج 1، احكام التيمم، م 30.) (احكام وضو غسل و تيميم، سيدمجتبي حسيني، كد: 153/500030)