زمان پرداخت فطره

زمان كنار گذاشتن فطره و پرداخت آن چه موقع است؟

همه: اگر نماز عيد فطر مى‏ خواند، بنابر احتياط واجب بايد پيش از نماز بدهد يا [كنار بگذارد] و اگر نماز عيد نمى‏ خواند، تا ظهر روز عيد فطر مهلت دارد.توضيح المسائل‏ مراجع، م 2029؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2046 ؛ دفتر: خامنه‏ اى. (احكام روزه، سيد مجتبي حسيني، كد: 266/500017)