خمس کتاب

آيا به كتاب‏هايى كه براى ترم‏هاى آينده تهيه مى‏كنيم، خمس تعلق مى‏گيرد؟

همه مراجع (به جز بهجت، فاضل، نورى): در فرض ياد شده خمس دارد مگر آنكه داشتن آنها مورد نياز و در شأن شخص باشد، در اين صورت خمس ندارد. امام، استفتاءات، ج 1، س 89 ؛ خامنه‏اى، اجوبة، س 899 ؛ تبريزى، استفتاءات، س 805 ؛ مكارم، توضيح‏المسائل، م 1507 ؛ صافى، جامع‏الاحكام، ح 1، س 738 و 744 ؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 1783 ؛ دفتر: سيستانى .
آيات عظام بهجت، فاضل و نورى: آرى، خمس دارد ؛ مگر آنكه نتوانيد در سال آينده تهيه كنيد، در اين صورت خمس ندارد. فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 748 ؛ بهجت، توضيح‏المسائل، م 1391 ؛ نورى، استفتاءات، ج 2، س 341 . (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 232/500016)