خمس وسايل ضروري

به جهت نياز وسايلى خريده‏ام ؛ ولى با اينكه بيش از يك سال از خريد آنها مى‏گذرد، هيچ استفاده‏اى نكرده‏ام، آيا به اينها خمس تعلق مى‏گيرد؟

همه مراجع (به جز سيستانى و وحيد ): چنانچه در معرض استفاده بوده، خمس ندارد امام، استفتاءات، ج 1، س 41 ؛ صافى، جامع‏الاحكام، ج 1، س 740 ؛ خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 922 و 904 ؛ نورى، استفتاءات، ج 1، س 267 ؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 702 ؛ بهجت، توضيح‏المسائل،1376 ؛ تبريزى، استفتاءات، س 888 و 826 ؛ مكارم، توضيح‏المسائل، م 1507..
آيةاللَّه سيستانى: بايد خمس آن را بپردازد ؛ مگر اينكه وجود آن در خانه ضرورى باشد و در وقت نياز نتواند فورى آن را تهيه كند. در اين صورت اگر تهيه آن از قبل، متعارف باشد، خمس ندارد. دفتر: سيستانى.
آيةاللَّه وحيد: خمس دارد. دفتر: وحيد.
تبصره. هر چند عبارت رساله‏ها در مورد «كتاب» است ؛ ولى كتاب خصوصيتى ندارد و اين حكم شامل هر وسيله‏اى است كه مورد نياز انسان باشد. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 242/500016)