خمس رایانه

رايانه‏اى مورد نياز خريده‏ام؛ ولى به طور اتفاق يك سال از آن استفاده نكرده‏ام، آيا به آن خمس تعلق مى‏گيرد؟

همه مراجع (به جز وحيد و سيستانى): چنانچه در معرض استفاده و در شأن شخص باشد، خمس ندارد؛ هر چند به طور اتفاق، يك سال از آن استفاده نكنيد.امام، استفتاءات، ج 1، س 91؛ خامنه‏اى، اجوبة، س 899؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 734؛ تبريزى، استفتاءات، س 888؛ نورى، استفتاءات، ج 1، س 267؛ صافى، جامع‏الاحكام، ج 1، س 704؛ مكارم، توضيح‏المسائل، م 1507؛ بهجت، توضيح‏المسائل، م 1376.
وحيد و سيستانى: بايد خمس آن را بپردازد.دفتر: سيستانى و وحيد.

تبصره. بايد توجه داشت پاسخى كه در رساله و استفتاءات مراجع ذكر شده در مورد كتاب است؛ ولى تفاوتى ميان رايانه و كتاب در اين جهت نيست. (احكام خمس، سيد مجتبي حسيني، كد: 89/500010)