احكام نماز و روزه اساتيد و دانشجويان - ویرایش 96

احكام نماز و روزه اساتيد و دانشجويان

الف. اساتيد و دانشجويان، در صورتي كه با قصد اقامت ده روز يا بيشتر، در محل درس و تدريس يا خوابگاه مي‌مانند:

مراجع محترم تقليد: براي اين‌گونه افراد، نماز تمام و روزه صحيح است.

ملاحظه1: در صورتي که تصميم جدّي بر ماندن ده روز گرفته باشند و حداقل بعد از خواندن يک نماز چهار رکعتي، به دليلي، تصميم برگشت به وطن يا مسافرت ديگر داشته باشند، نماز و روزه آنها تا زماني كه در محل اقامت هستند، کامل خواهد بود.

ملاحظه2: محاسبه ده روز از ساعت رسيدن به محل اقامت و تصميم به ماندن تا حداقل همان ساعت در روز يازدهم (معادل240ساعت) است. و اگر شب به محل اقامت رسيده باشند از صبح روز بعد تا غروب روز دهم محاسبه مي شود.

ب. اساتيد و دانشجويان، در صورتي كه ميان وطن و محل درس و تدريس يا خوابگاه رفت و آمد دارند:

امام خميني (ره): اگر قصد 10 روز نکنند و در رفت و آمد باشند، نماز شكسته است و روزه صحيح نيست. [مقلدان ايشان بايد با توجه به فتواي مرجع تقليد زنده خود در مسأله بقاء بر ميت، عمل كنند.]

آيت‌الله خامنه‌اي:
1- اساتيد و دانشجويان بورسيه و مأمور به تحصيل كه داراي حقوق دريافتي مي‌باشند و دانشجوياني که عنوان شغل و حرفه اي دارند .اگر در کمتر از ده روز حداقل يک بار بين وطن و دانشگاه رفت و آمد داشته باشند،و اين برنامه حداقل يک سال ادامه دارد يا کسي که حداقل سه ماه هر روز کاري را رفت و آمد کند کثيرالسفر مي باشند؛ از روز اول سفر نمازشان در محل تحصيل و تدريس و بين راه تمام و روزه شان صحيح است.

2- اساتيد و دانشجوياني که در محل تحصيل يا تدريس و خوابگاه ساکن شده اند و عرفا گفته مي شود که مسافر نيستند. اگر چه گاهي به سفر مي روند. و بيش از يک سال وضعيت آنان اين گونه باشد، محل تحصيل و تدريس براي آنها وطن حکمي مي باشد و از روز اول نماز تمام و روزه ها صحيح است.]در بين راه نماز شکسته است [.

3- دانشجويان که به طور معمول ساکن نيستند و قصد ده روز نمي کنند بلکه مرتب رفت و آمد مي کنند، بنابر احتياط واجب نماز را جمع (هم تمام و هم شکسته) بخوانند هم چنين روزه را در سفر بگيرند و در وطن نيز قضا کنند؛ [البته در اين احتياط واجب دانشجويان مي‌توانند به فتواي مجتهد ديگر كه داراي شرايط رجوع است و نماز را كامل و روزه را صحيح مي‌داند، عمل نمايند.]

آيات عظام بهجت (ره)، فاضل (ره) ، صافى و نورى: اساتيد و دانشجويان، اگر در کمتر از ده روز، حداقل يک بار، بين وطن و دانشگاه رفت و آمد داشته باشند و اين وضعيت، تا مدتى ادامه داشته باشد [بنابرنظرآيات عظام صافي، نوري: سه ماه ؛ آيت‌الله بهجت: دو ماه ؛ آيت‌الله فاضل: يک ماه] كثيرالسفر محسوب مي‌شوند و نمازشان در محل تحصيل و بين راه تمام و روزه صحيح است.

آيت‌الله مكارم:
1- کسانى که در هفته حداقل سه روز در رفت و آمد يا در محل تحصيل باشند و اين برنامه حداقل دو ماه ادامه داشته باشد؛ كثيرالسفر محسوب مي‌شوند و از روز اول سفر نمازشان در محل تحصيل و بين راه تمام و روزه شان صحيح است.

2- كساني كه دو سال يا بيشتر و هر سال حدود چهار ماه [اگر چه به طور پراكنده] در محل تحصيل يا تدريس و خوابگاه اقامت داشته باشند، آنجا وطن حکمي آنهاست و تا ادامه اين وضعيت همواره نمازشان كامل و روزه شان صحيح است. [در بين راه نماز شكسته است.]

آيت‌الله سيستانى:
1-كساني كه حداقل سه روز در هفته و يا ده روز در ماه [اگر چه به طور پراكنده] در سفر تحصيلي و حتي غير تحصيلي باشند و اين برنامه براى مدتى [به طور مثال شش ماه در يک سال و يا حداقل سه ماه در چند سال] ادامه يابد، کثيرالسفر محسوب مى‏شوند و نمازشان در محل تحصيل و بين راه تمام و روزه‏شان صحيح است.

2-كساني كه يك سال و نيم يا بيشتر و هر ماه حداقل 22 روز در محل تحصيل و خوابگاه اقامت داشته باشند، آنجا وطن حکمي آنهاست و نمازشان كامل و روزه شان صحيح است.

تذکر:

الف. احكام شروع سفر تحصيلي اساتيد و دانشجويان

آيت الله خامنه‌اي: اساتيد و دانشجويان بورسيه و مأمور كه حقوق دريافتي دارند، از سفر اول نمازشان كامل و روزه شان صحيح است. و ساير دانشجويان مسافر احتياط کنند و نماز را هم شکسته وهم کامل بخوانند [مقلدين ايشان در اين احتياط مي توانند به مرجع ديگري رجوع كنند.]

آيت الله مكارم:کثير السفر از روز اول سفر نماز و روزه اش کامل است.

آيت الله سيستاني: دو هفته اول شروع سفر احتياط كنند و نماز را هم شکسته و هم کامل بخوانند. [مقلدين ايشان در اين احتياط مي توانند به مرجع ديگري رجوع كنند.]

آيات عظام فاضل (ره) ، صافي، و نوري: در سفر اول نمازشان شكسته است و نبايد روزه بگيرند. و از سفر دوم نمازشان كامل و روزه شان صحيح است.

آيت الله بهجت (ره): اگر فاصله محل تحصيل بيش از 45 كيلومتر باشد از همان سفر اول نماز كامل و روزه صحيح است.

ب. احكام شروع مجدد سفر بعد از اقامت ده روز در وطن (مثل تعطيلات يا مرخصي)

مراجع معظم (به جز آيات عظام بهجت (ره) و سيستاني): كساني كه كثيرالسفر باشند و در زمان تعطيلات بيش از ده روز در وطن بمانند در اولين سفر بعد از اقامت در وطن نمازشان شكسته است و روزه

نمي‌توانند بگيرند. ولي در رفت و آمدهاي بعدي كم تر از ده روز نمازشان كامل و روزه شان صحيح است.

آيت الله بهجت (ره): اگر فاصله محل تحصيل بيش از 45 كيلومتر باشد از همان سفر اول نماز كامل و روزه صحيح است.

آيت الله سيستاني: براي کثيرالسفر هميشه حتي بعد از ماندن 10 روز و بيشتر در وطن نماز كامل و روزه صحيح است؛ مگر اين كه دو ماه پي در پي در وطن اقامت داشته باشد كه در دو هفته اول شروع سفر بايد

احتياط شود و نماز هم کامل و هم شکسته خوانده شود.[مقلدين ايشان در اين احتياط مي توانند به مرجع ديگري رجوع كنند.]

راه کار کلي:

در صورت عدم دسترسي به فتواي مرجع تقليد و يا ترديد در انجام وظيفه نماز و روزه، اگر در سفر نماز را کامل و شکسته بخواند و روزه را در سفر بگيرد و در وطن قضا کند به احتياط عمل کرده است و بنابر نظر همه مراجع نزد خداوند قبول مي باشد.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br><em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
10 + 1 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .